Intrum Justitia

Kierownik Zespołu Rozwoju Systemów Informatycznych.

Comments are closed.